یاورکارت چیست؟

روشی برای خرید کالا با دریافت تخفیف واقعی.
یاورکارت یک راهکار برای خرید کالا در ایام رکود بازار و افت شدید ارزش پولی به افراد و اقشار کم درآمد با عنوان
” تخفیف شناور هدفمند” توسط  یاوران تخفیف به شما مردم عزیز عرضه می گردد.
در گام اول کاربر هدف خود را از تهیه کارت معلوم و سپس اقدام به حضور در جمع یاوران تخفیف با هدف اخذ تخفیف واقعی و دلخواه خود می کند. کاربران می توانند با تکنیک ارائه شده به تخفیف دلخواه خود و قدرت خرید مناسب جهت خرید کالا دست یابند.
نتیجه:
در نهایت “در محیط یاوران تخفیف ” با ارائه کارت تخفیفی شناور با نام تجاری: یاورکارت کاربر را با اخذ تخفیف دلخواه قادر به خرید کالا با پرداخت پول اندک می کنیم.
روش ارائه تخفیف:
گام اول: تهیه  کارت و افزودن به واحد تخفیف در قُلـک تخفیف کاربر با عنوان “قدرت خرید بیشتر” توسط یاوران تخفیف. این افزایش در قالب کیف پول یا قلک تخفیف به دارنده کارت اعطاء می گردد. ارزش پولی تعداد واحـد تخفیف اخذ شده مساوی است با مقدار درصـد تخفیف منتخب و قدرت خرید توافق شده با کاربر می باشد که طـول یک فرایند زمانی بسیار کـوتاه انجام می شود.
گام دوم: ثبت درخواست فروش توسط کاربر و انتقال کارت وی به اتاق معامله، جهت عرضه به کاربران مشتاق خرید.
نتیجه انتقال: تبدیل کردن کارت به کالا یا پول نقد. در”اتاق معامله” چه اتفاقی می افتد؟ کاربران باهم مشغول به خرید و فروش واحدتخفیف و کارت هایشان می باشند.

محتویات یاور کارت:
مشخصات و خصوصیات و محتوای کارتها به شرح ذیل می باشد:
1- واحـد تخفیف:
به یک سهم از توان جذب کاربر در خصوص یک کارت اطلاق می شود، با انتخاب تعدادی از واحد تخفیف می توانید قدرت جذب روزانه تخفیف را معلوم می کنید.
توجه:
دو مورد را با انتخاب بیشر واحد می توان تسهیل داد یک مقدار درصد تخفیف به تعداد واحد تخفیف خریداری شده ارتباط دارد. سرعت جذب مقدار تخفیف به تعداد واحد انتخاب شده بستگی دارد.
2- نرخ تخفیف:
هر واحـد تخفیف دارای قیمت و ارزش است به این قیمت “نرخ تخفیف” گفته می شود. نرخ تخفیف، شناور و متغیر است و معلوم کننده ارزش پولی تخفیف روزانه است.
3- یاور: هر هــزار واحد تخفیف معادل “یک یاور” می باشد که با همین عنوان دارایی مالی کاربران درکیف پول یا قُلک تخفیف و در روی کارت فیزیکی شان درج و نشان داده می شود.
اساساً شاخص قدرت مالی افراد در یاوران تخفیف با عنوان ” یــاور” شناخته و معرفی می شود یاور شاخص واحـد تخفیف و مانند سبدی است که در آن واحـد تخفیف قرار می گیرد.

مأموریت یاورکارت:

در حقیقت یاورکارت مأمور است تا به طور مستقل برای اخذ تخفیف دلخواه در هنگام خرید، به شما یاری رساند.

عدم وابستگی یاور کارت:
یاورکارت یک قطب مستقل و جُدا از تولید کننده و توزیع کننده و فروشنده کالا در عرصه داد و ستد می باشد، صنعت و حرفه یـاور ایجاد تخفیف جهت افـزایش قدرت خرید می باشد.

منشاء و الـهام یاورکارت:
یاورکارت، برگرفته از چند روش خرید و فروش سنتی و مدرن یا اینترنتی و سهام در بورس می باشد.
این چند مدل را با کمی خلاقیت ادغام کردیم تا به یک مدل خرید و فروش کالا با تجربه  تخفیف دلخواه رسیدیم .
اکنون این نوع خرید و فروش کالا با عنوان “تخفیف هدفمند یاور” بهترین گزینه برای اقشار ضعیف می دانیم.

در توصیف یاورکارت:
یاورکارت،تکنیکی برای خرید و فروش کالا با اخذ تخفیف دلخواه و با حق انتخاب در مقدار درصد تخفیف با روش “تخفیف شناور هدفمند” می باشد.
یاوران تخفیف یک بستر مناسب برای ارائه تخفیف می باشد که کارتهای خود را در “واحد تخفیف” با نرخ شناور به تولید ارزش افزوده اقدام و آنرا به کاربران خود عرضه می کند تا قدرت خرید مرد را بالا ببرد.

نقطه قوت:
1- یاورکارت برای ارائه تخفیف، نیاز به عقد قرارداد با هیچ یک عناصر تولید و توزیع کالا را ندارد.
قطعاً این استقلال یاور است که توان او را در ارائه تخفیف بالا نگه داشته است.
2- دخالت دادن مشتری در انتخاب مقدار درصد تخفیف با قابلیت انتقال به غیر با روش خرید و فروش کارت ها بصورت آنلاین از نقاط قوت این کارت می باشد.

مزایای این کارت:
1- خرید کالا با این کارت در هر فروشگاهی امکان پذیر است.
2- انتخاب مقدار درصد تخفیف.
3 – تمـامی کالاهای مهم و ضروری موجود در بازار را زیر پوشش خدمات مالی خود دارد.
4- افزایش قدرت خرید.
5- یاورکارت از سیستم یکپارچه بانکی با نام شتاب برای خرید و انتقال وجه بهرمند است .

بیشتر:
یاورکارت یک تکنیک پیشرفته و تنها فنـاوری و راه حل ممکن با منطق بُرد بُرد، راهی آسان برای خرید و فروش کالا جهت رونق کسب و کار نیز  روشی برای افزایش قدرت خرید جهت خرید کالا با تخفیف دلخواه توسط دارنده این کارت می باشد.

با یـاور در هنگام خرید هیچگاه بی یاور نیستید
موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Cart
Your cart is currently empty.