ضمانت بازگشت وجه

عودت و برگشت وجه و یا کالا یک فرایند در چهار چوب اخلاق مداری تمامی کسب و کارهای متعهد می باشد.
یاوران تخفیف در نظر دارد تا برای ارزش نهادن به نظر مُشتری خود سیستم استرداد و برگشت وجه در هر شرایطی برای کاربرانش مهیا و آماده به کار می باشد.
گریزی به قوانین در راستای ضمانت برگشت وجه………
1- کاربران در هر زمان و شرایطی که خود صلاح می داند درخواست استرداد و یا عودت وجه می تواند بدهند
2- ثبت درخواست استرداد و سپس برگشت وجه به حساب کاربر در کمتر از یک روز کاری.
3- استرداد و عودت فقط برای مبلغی است که کاربر جهت خرید”واحد تخفیف” پرداخت کرده است می باشد.

توجه:

زمان عودت وجه دو صورت می باشد. این دو صورت به روش و مدل معامله ای که انجام داده اید بستگی دارد
3- در یاور کلاً دو مدل معامله صورت می گیرد 1- کاربر با یاور 2- کاربر با کاربر
توضیح بیشتر:
اگر جزء مورد اول باشید در کمتر از یک روز کاری عودت انجام می شود.اما اگر شما جزء مورد دوم بودید می بایست زمان بیشتری را برای انجام فعل عودت دراختیار یـاور قرار دهید. توافق کردن با یاور در این مدل لحاظ شده است.

Cart
Your cart is currently empty.