[vc_row][vc_column][vc_column_text]                                                                   بنام خدا مهربان

راهنمای خرید کالا با یـــاورکارت

سلام هموطن عزیز قبل از مطالعه متن راهنمایی به جدول زیر توجه نمایید و برداشت خود را از این متن را به چالش بکشید تا کمکی به بالابردن درک اولیه شما از یاورکارت باشد.

نسبت قـدرت خــرید

نسبت پرداخت

قیمت تمام شده کالا برای یک کیلوگرم(برنج)

 کیلو

روش پرداخت

نــوع خرید

 

با توان قـــدرت خـرید برابر

 

500/000  R

 

500/000  R

 

 

 

1Kg

 

 

 فقط با پرداخت ریال

مستقیم

 

قــدرت خـرید با توان  4 برابر

 

500/000  R

 

125/000  R

 

 

  4Kg

  باهمراه یـــاورکارت
  (نقره ای)

غیر مستیم

دریافت یاور برابر قیمت کالا اما پرداخت مبلغ یک چهارم قیمت یاور دریافتی و فروش یاور برای ایجاد قدرت خرید جهت تبدیل یاور به کالا = اخذ تخفیف دلخواه

توجه: هـر دو مشتری مبلـغ و هزینه یکسانی را برای خرید برنج پرداخت کردند، اما… .              

1- خـرید مستقیم:
خریـدار اول بدون آگاهی از وجود یـاور و فقـط با پـول رایج که در اختیـار دارد مستقیم وارد فروشــگاه شده و اقدام به خرید نا برابر با بالاترین حد تورم و با کمترین ارزش ریالی پول خود می کند. ارزش پـول وی کمتـر از ارزش کالا بـوده به همین دلیـل با گـرانی تـنها ماند و در نتیجه کالا را با با بالاترین قیمت خرید می کند

2- خـرید غـیر مستقیم:
خریـدار دوم به همـراه یـاور به خرید رفت او پس از طـی مراحلی توانست  قـدرت خرید خود را چنـد برابـر بالا بِبَرد سپس با کمـک یـاور به فروشـگاه برای خرید دلخـواه و ارزان اقـدام نمود.

اخذ تخفیف در دو روش کلی اتفاق می افتد

الف: شروع اولیه به عنوان کاربر “مهمان” با دریافت کارت هدیه فیزیکی از فروشگاه و از طریق وب سایت داخل بازار “عمومی ” به نقد کردن  این کارت موفق به جهت اخذ تخفیف می شوید.

ب: شروع همراهی دایمی با تهیه انواع کارت یـاور “بُرنزی”نقره ای” و طلایی و یـاور ( VIP ) در انواع بازار مشتریها می توانند در طی چهار مرحله  موفق به اخذ تخفیف در هنگام خرید کالا می شوند.

روش تهیه هدیه کارت و تمرین واقعی اخذ تخفیف:
هــدیه کارت یـک تخفیف ثابت برای مشتری های “خـرید اولـی” می باشد که مبلـغ آن با مـقدار خـرید انـجام شـده مـحاسبه می شود غالـباً مبلـغ هــدیه کارت حداقل 25%  از کل قیمت کالای خریداری شده است.

در بَـدو ورود مشتری به یکی از فروشــگاه های همـکار یـاور اقـدام به خـرید کالا می کند و در ازاء خرید کالا  موفق به دریافت کارت هــدیه می شود
و در مرحله بعد هم مـوفق به نقد کردن کارت هدیه می شود به عبارتی موفق به  اخـذ تخفیف می شـوند البته ناگفته نماند مشتریهایی که به واسطه دریـافت و تبـدیـل هــدیه کارت به پول نقـد اقدام نمودند فقـط به عنـوان کاربــر مهمـان شـناخته و ثبـت نام آنها موقتی می باشد.

جُزئیات بیشتر اخــذ تخفیف نقدی با هـــدیه کارت:
برای اخــذ تخفیف در هنـگام خـرید از فروشــگاه دار کارت هدیه دریافت می کنیـد و بـالا فاصله اقـدام به “ثبـت نـام” در وب سایـت یــاوران تخفیف و ایجـاد کیـف پـول مجـازی نـموده و سپس در بازار”عمومی ” تَب”ثـبت کارت مُبـادرت به ثبت مشخصات کارت هــدیه فیـزیکی می کنیـد و کارت هـدیه شما توسـط کارشناس مربوطِه برّرسی و همچنین تأییـد آن به شما  اعـــلام می شـود در ادامـه با کیف پول مجازی که حـاوی تعـدادی یــاور است به هـمان فروشـگاه برای تبـدیل یــاور به پـول نقـد جـهت اخـذ تخفیف بوسیـله عملیـات کارت به کارت اقــدام نـموده تـا مـوفق به اخــذ تخفیف بصورت نقـدی در فروشــگاه شـوید و در صـورت توافُـق با فروشـنده مـی توانید بـا یـاورکارت هــدیه خود مُبــادرت به خــرید کالا نـمایید. ارزش ریالی تخفیف”هـدیه” ارائــه شده به شـما با مقـدار خرید انجـام شـده محاسـبه مــی شود و ارتبـاط مستقیم با آن دارد. هــدیه کارت در یــاوران تخفیف تا سـقف 10/000/000 ریال معـادل دویسـت یــاور  و همچنین ارزش ریالی هر یک یـاور هدیه 50/000 ریال  مـی باشـد.

نتیجه و جمع بندی:
کاربـر با دریـافت کارت هـدیه فقـط بعنوان کاربر مهمـان شناخته می شود و جهت ادامـه برای دریـافت خـدمات مالی این ما می بایست از طـریق فروشگاه همکار به تهیه یاور “بُرنزی” اقــدام کنـد

اما در ادامه راه … .
روش عضویت دایمی و اخذ تخفیف دلخواه در هنگام خرید.

تبدیـل کاربر مهمـان به “کاربر دایمی” و طــرز تهیه یاورکارت “بُرنزی و نقره ای و طلایی 

چنانچـه بـرای ورود به خـانـواده بـزرگ یـاور گـام اول برای اخـذ تخفیف با دریـافت کارت هــدیه از فروشــگاه را برداشتـید اکنون  مشتری گـرامی شمـا به عنـوان کاربـر مهمــان تلقـی می شوید و در صــورت رضـایت و تـمایُل بـرای ادامه دریـافت خـدمات مالـی و تخفیفی و همراهی بصـورت دائـم با یـاوران، می بایست نقـش و نـوع کاربری خـود را تغییـر دهیـد یعنـی از نـوع کاربـر مهمــان به کاربـر همـراه یــاور تبدیل شوید برای این کار باید گام دوم را بردارید و اقــدام به تهیه کارت”بُرنزی و نقره ای نمایید دو میسر معرفـی شده در زیـر شما را جهـت پیـوستن بصـورت دایمی با یـاور راهنمایی می کنـد تا به دلخــواه و صـلاح دیـد خـود یکـی از دو مسیـر زیر را انتخــاب کنیـد .
ترجیـحاً مسیر دوم “آسانتـرین” و سریـعتریـن راه است.

دو مسیر برای تهیـه این کارتها وجـود دارد.
۱- کاربـران یا متقـاضیـان اخـذ تخفیف از طریـق وبسـایت وارد بازار “عمومی” تـب سفارش خرید مـی شوند و آنـجــا به تـهیـه این کارت مـی پـردازند.
۲- کاربـران و متقاضیان اخــذ تخفیف با مراجعه به فروشــگاه مــورد نظــر خـود از فروشنده کالا و کارت (همکار یــاور ) بخواهید لطفـاً کنـد و از کیـف پـول مجـازی که در اختیـار دارد به مقـدار دلخـواه تعدادی “یــاور” به حســاب تان کارت به کـارت نـمایـد بـدین ترتیب با کـمک فروشـگاه دار شـما هـم تبدیل به کاربـر “دایمی”مـی شوید.

راهنـمـایی: این آسانترین و سـریعترین راه برای دریـافت یا انـتقـال و به کالا تبدیـل کردن کارت” بُرنزی” مـی باشد مساعـدت فروشــگاه دار را طلـب نـمایید زیرا وقت طلاست. ضمنـاً کاربـر گرامی بـرای فـروش یــاور کارت خود  هم حتماً اول به فروشـگاه دار مراجـعـه نـماییـد در صــورت عـدم خـرید ایشان از شـما بعداً دام به ثبت سفارش فروش در بازار عمومی یا تخصصی کنید تا برای تبدیل یــاورکارت به پـول جهت افزایش قـدرت خرید برای تـهیه کالا اقــدام فـرمـایید زیـرا انـتقـال کارت تخفیف به کاربر دیگر در بازار عمومی یا تخصصی به صبـر و شـکیبایی بیشتری نیـاز دارد.

نتیجه:
۱- کمک به بالا رفتن ارزش یـاور بصـورت کمی و کیفی آن از طـریق معامله در انواع بازارهای تعریف شده توسـط کاربران میسر میـگردد.
ارزش هـر یک واحــد یــاور همیشه ثابت است، اما در بازار یاور دارای نوسان خواهد شد و این نوسانات با هدیه کارت ادغام می شود تا باعـث شود
به تعـداد یــاور شـما در کیف پول مجازی تان افـزوده شود. البته این تنــها دلیـل مـوفقیت شـما در اخــذ تخفیف نمـی باشد.

از مهمترین گزینه ها :

۱- اعـلام فـروش با “ثبت سفارش” بموقع  و انتقال کارت با مـحتـوای یــاور در بازار و عـرضه یـاور خـود به کاربران متقاضی و در نهـایت فـروش آن به کاربر دیـگر مُنـجر به افـزایش قـدرت خرید شـما در قـالب تخفیف دلخـواه مـی شود.

۲- تـــذکر مهم: صف خرید و فـروش در تمـام فروشـگاهها یکپارچه است و کم یا زیادی ترافیک این صف، بر روی زمان خرید کالا و اخـذ تخفیف تأثـیر فـراوان دارد.

جهت کسب اطلاع بیشـتر در وب درخواست مشاوره و تمــاس نمایید ۰۹۱۱۹۴۴۴۵۰۹  ــــ ۰۲۱ــ۷۱۰۵۳۹۷۱

مُسلما ًیکی از راه های آسان تهیه  این کارت دریافت آن از مدیر فروشــگاه های همــکار می باشد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درصورت تمایل به راهنمایی بیشتر “راهنمایی بازار عمومی کلیک” نمایید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه: کارت هــدیه توسـط فروشــگاه های همــکار ” یــاوران تخفیف ” در سطح اسـتان و کشور توزیع می شود و تأمین و پشتیبانی مالی آن برعُهـده شرکت یـاوران خـانه ایـرانیان بشماره ثبت ۱۵۶۱۷ مـی باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Cart
Your cart is currently empty.