یاور تخفیف چیست؟

کارت تخفیفی شناور

نوع ارائه شده

:

بـرُنـزی

کارت تخفیفی شناور با نام تجاری: یاورکارت

کارتی با تمام خصوصیات یک تخفیف دهنده توانمند، قادراست قدرت خرید شما را درهنگام خرید بالا بِبَرد.
توصیف یاورکارت:
در توصیف یاورکارت می توان گفت که تکنیکی برای خریدن و فروختن آسان و ارزان با ارائه تخفیف دلخواه کالا است.
یاورکارت یک ارائه دهنده خدمات تخفیف شناور درامر خرید کالاست که خرید کالا را با اخذ تخفیف دلخواه مُیسر می سازد.
بیشتر:
یاورکارت یک تکنیک پیشرفته و تنها فنآوری و راه حل ممکن با منطق بُرد بُرد، راهی آسان برای فروش کالا جهت رونق کسب و کار توسط پذیرندگان این کارت بعنوان فروشنده و نیز روشی برای افزایش قدرت خرید جهت خرید کالا با تخفیف دلخواه توسط دارنده این کارت می باشد.
مأموریت یاورکارت:
درحقیقت یاورکارت مأموراست بطور مستقل شما را برای اخذ تخفیف دلخواه در هنگام خرید یاری رساند.
وابستگی یاور کارت:
یاورکارت یک قطب مستقل و جُدا از تولید کننده و توزیع کننده و فروشنده می باشد صنعت و حرفه یاور تولید تخفیف است.
یاوران تخفیف برای ارائه تخفیف به مشتری نیاز به هیچ یک از عناصر تولید و توضیع را ندارد
نقطه قوت:
قطعاً این استقلال یاور است که توان او را در ارائه تخفیف بالا نگه داشته است.

مثال :

یک دانــه گنـدم از شمــا
یک خوشه گنـدم ازمــــا
انتخاب درصد تخفیف با شمـا
تضمین تخفیف بــا مــــا
یاوران تخفیف

مکانیزم یاور: برای شروع با یک مثال از مکانیزم آن می گوییم.
می توان یاورکارت را مثل یک مزرعه دانست که برای تولید یک خوشه گندم 700 دانه ای فقط نیاز به سه چیز دارد
1- یک دانه گندم 2- آب 3- زمان.
یاور، مثل یک مزرعه کشاورزی عمل می کند که نیاز به سه عنصر دارد،تا محصول خود را تولید کند.
مزرعه یاور: با یاری فنـاوری نوین ارتباطی اینترنت و ابزارهای مربوط به آن، بستر فنـاورانه و دارای استراتژی و برنامه ریزی با هدفمندی به منظور اخذ تخفیف شناور با عنوان یاور مهیا و بنا شُده را می توان مانند یک مزرعه تعبیر کرد.
1- آورده اندک شما مساوی با یک دانه گندم.

منظور مقدار مبلغی را که برای تهیه کارت و واحد تخفیف پرداخت می کنید می باشد.
2- تاکتیکهای تولید ارزش افزوده چند جانبه همانند آب دراین مزرعه عمل می کند.

سرمایه گذاری در بیزینس های زود بازده و سود بدست آمده از فروش کالا و کارمزد در فروش کارت و واحدتخفیف
و غیر…
3-زمان، عامل رُشد و عنصر مؤثر در هر نوع تولید و سرمایه گذاری:
در آخر هم نوبت زمان رُشد می رسد، زمان مساویست با عملیات تزریق  تخفیف بصورت قطره ای در یک دوره زمانی معین که به تبدیل دانه به خوشه کمک می کند تا دارنده کارت به تخفیف دلخواه دست پیدا کند و در پایان کار خوشه چینی یا زمان خرید کالا با تخفیف دلخواه فرا می رسد و شما با قدرت خرید بالا همراه با یاور به خرید می روید.

مزایای این کارت:

1- قابلیت خرید در هر فروشگاهی را دارد.
2- تخفیف دلخواه
3- تمامی کالاهای مهم و ضروری موجود در بازار را زیر پوشش خدمات مالی خود دارد.
سخن آخر :

تخفیف شناور، تخفیف در یاورکارت فرایند آن در طول زمان و دائمی می باشد یعنی کل درصد تخفیفی که مایلید داشته باید درطول یک فرآیند زمانی قطره به قطره درصد تخفیف با عنوان نرخ تخفیف بصورت متغییر را به قُلک تخفیف شما واریز می کند تا شما را به نقطه تخفیف یا قدرت خرید دلخواه تان برساند.
درنهایت با فروش کارت و واحد تخفیف با حداکثر قدرت خرید به کاربر دیگر توسط دارنده کارت شما را موفق به خرید کالا با اخذ تخفیف دلخواه می نماییم.
با یـاور در هنگام خرید هیچگاه بی یاورنیستید.
موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Cart
Your cart is currently empty.