پشتیبـــانی 24 ساعتـــه

رسالت پشتیبانی از اهم عملیات ها و یک فرایند در چهارچوب اخلاق مداری تمامی کسب و کارهای متعهد می باشد.
یاوران در نظر دارد تا برای ارزش نهادن به نظر مشتری خود سیستم اکتیو پشتیبانی در طول ساعات روز و در برخی ایام بطور 24 ساعته ارائه خدمت کند همچنین یاور در دراز مدت با گسترش کسب و کار خود به لحاظ جغرافیایی در نظر دارد تا سیستم پشتیبانی خود را ارتقاء دهد و دائماً در خدمت مشتری ها و دارندگان کارت باشد و مهیا آماده به کار باشد .

گریزی به قوانین در راستای پشتیبانی…

1- پشتیبانی به کاربری داده می شود که مبادرت به ثبت درخواست مشورت با مشاور را داده باشد و سر خود اقدام بخرید از کاربر دیگر نکرده باشد.
2- پشتیبانی اولیه و ثانویه:
پشتیبانی اولیه : از زمانی که کاربر قوانین یاور را قبول و مطالعه می کنید و اقدام به ثبت درخواست مشاوره
می کنید پشتیبانی از کاربر آغاز می شود.
پشتیبانی ثانویه : اصل و تدبیر یاور بر اساس یاری رساندن و همراهی دائمی با خریداران کالا و دارندگان کارت
می باشد فلذا یاور در نظر دار و حتی پا فراتر نهاده و اعتقاد دارد که با پشتیبانی اصولی و دقیق و با پایبندی به ارائه خدمت با حوصله و کافی به مشتری های خود در ابتدای ورود کاربر و در طول میسر اخذ تخفیف و در نهایت
در هنگام خرید کالا با همراه کارت می تواند در راستای اعتماد سازی گامی مؤثر بردارد.
فلذا پشتیبان تا خرید کالا با این کارت با شما خواهد بود.
در هر شرایطی آماده به پشتیبانی هستیم. برای ارتباط با پشتیبان با شماره 0213535353535( قسمت تماس با ما) مراجعه کنید و تماس بگیرید.

Cart
Your cart is currently empty.