پـــرداخت در محــل

پرداخت وجه در محل(هنگام خرید در فروشگاه) کاربر فقط توسط مامور یاوران تخفیف”مدیرحساب” انجام پذیر است و این یک فرایند در چهارچوب اخلاق مداری و جهت اعتماد سازی در تمامی کسب و کارهای متعهد می باشد.
یاوران تخفیف در نظر دارد تا برای ارزش نهادن به انتخاب مشتری و ایجاد حس آرامش جهت اعتماد سازی در کاربران سیستم پرداخت در محل و اجراء عملیات ارائه کالا با کارت را جزء یکی از خدمات اصلی اعتماد سازی خود قرار داده است و آنرا مورد اجراء گذاشته است.
عملیات تحویل کارت فیزیکی در محل و پرداخت وجه توسط مدیر حساب، قصد و هدف دیگر یاوران و یک کار مهم و نو آورانه می باشد که کمک بزرگی به اعتماد سازی بیشتر کاربر نسبت به یاوران میباشد.

توضیح بیشتر:

تحویل کالا یا کارت به کسی که کاربر در غیاب خود در محل به نیابت خود تحویل کارت و کالا را به او واگذار کرده است ممکن می باشد. موکول کردن پرداخت وجه به زمانی بعد از تحویل تا 10 روز امکان پذیر می باشد.

Cart
Your cart is currently empty.