مشــاوره رایــگان

یاوران تخفیف یک خلاقیت در امر داد و ستد محسوب می شود و از کارهای نوپا به حساب می آید لذا مشورت قبل از خرید کارت اجتناب ناپذیر می باشد این یک فرآیند در چهارچوب اخلاق مداری تمامی کسب و کارهای نو پا و متعهد می باشد.
یاوران در نظر دارد تا برای ارزش نهادن به نظر مشتریهای خود، سیستم نوبت دهی برای ارتباط با مشاور و کسب اطلاعات بیشتر راه اندازی کرده است. از این رو مشاوران یاور خود را ملزم به انجام ارتباط با کاربر جهت ارائه مشاوره می دانند .

فرآیند مشاوره

1- شما در مشاوره می توانید تمامی مراحل صفر تا صد یاور را از زبان مشاور ما بشنوید و اطلاعات داده شده را تحلیل کرده و نتیجه را به مشاور اعلام و سپس در نوع و روش طی نمودن مراحل خرید کارت و تهیه واحد تخفیف به یک توافق دو جانبه برسید و با همکاری هم صاحب کارت تخفیفی ما می شوید.
2- اگر بخواهید هم می توانید تمامی مراحل ثبت و خرید و انجا م آنچه توافق شده را برعهده مشاور بگذارید و تمامی کارها را کاملاً به او بسپارید.
3- می توانید از او بخواهید که در تکمیل کردن فرم ها و ایجاد قُلک تخفیف من و همچنین شارژ آن و خرید از کاربران دیگر را با همکاری هم انجام دهید.
همواره از زمان خرید کارت و در حین اخذ تخفیف تا آخرین لحظه، خرید کالا با کارت همچنان یاور و مشاور و پشتیبان تان باقی می بماند.

بیشتر بدانید

مشاوران یاور متعـهدند تا در هر شرایطی برای کاربران مهیا و آماده به کار باشند. یاور، مشاوران خود را تا آخرین مرحله یعنی خرید کالا با کارت در فروشگاه ها ملزم به همراهی با دارندگان کارت می داند.
با ایجاد تماس پا به رکاب بودن مشاوران یاور را لمس خواهید کرد. گریزی به قوانین در راستای مشاور و سیستم آن بزنیم………….
1- کاربران بدون ثبت درخواست مشاوره نمی توانند خریدی انجام دهند.
2- مشورت، لازمه خرید و اخذ تخفیف دلخواه می باشد.
3- خسارت وارده و مسئولیت عواقب منفی درعدم مشورت و جذب آگاهی کامل از سیستم تخفیفی یاور برعهده خود کاربر می باشد.

Cart
Your cart is currently empty.