مسیر افزایش قدرت خرید
توضیحات و راهنمای نحوه خرید موفق با رویکرد افزایش قدرت خرید توسط کاربر خریدار کالا؛

با پذیرش این سامانه و طی مراحل این مسیر می تونید خرید موفق را برای اولین بـار در بازار تجربه نمایید.
اگر قرار است ما در بحث اقتصاد کلان در امر خرید و فروش نوآوری خاصی را به مردم ارائـه دهیم بهتره از راه کار خودمون که خرید موفق به تمام معنا است حرف بزنیم همان ارزشِ ایجاد شده ای که ما براش سالها تلاش کردیم تا بوسیله این سامانه به شما ارائه کنیم؛ بله مسیر افزایش قدرت خرید.
اول باید بگیم که منظور از خرید موفق چیست؟
ارزشِ ارائه شده در این سامانه به تنهایی معنابخش خرید موفق است.
پس باید در مورد ارزشی که ارائه می کنیم حرف بزنیم تا مفهوم و معنای خرید موفق برایتان مشخص و قابل درک گردد.
مسیر افزایش قدرت خرید مجموعه ابزاری است که با آن می توانید یک خرید موفق را تـجربه کنید.

ارزش ارائه شده؛
با عنوان تولید ارزش افزوده به شما معرفی می کنیم که برای کسب قدرت خرید بیشتر می باشد.
ارزش ارائه شده توسط ما به خریداران کالا سیستم و سامانه ایجاد افزایش قدرت خرید می باشد این سه کلمه ارزشی است که ما براش کار کردیم و میتونیم با آن خرید کردن را برای شما آسان کنیم و دیگر غم بی پولی یا کم پولی را نخورید و تورم اثر سوء خود را از دست خواهد داد. 
شما اول از همه؛ قبل خرید کالا با همراهی کل سیستم پروژه یـاور اقـدام به تولید ارزش افزوده جهت افزایش قدرت خرید می کنید سپس با پول بدست آمده که سود خالصِ از معامله با کاربران دیگر است در دو بازار نیک و نیک پلاس است را خرجِ هزینه کالا کرده و یک خرید موفق لمس و تجربه می کنید.  
با این روش قدرت خرید تان بالا می رود و می توانید خرید کالایی را انجام بدید که تا کنون قادر به خرید آن کالا نبودید.
نتیجه
خرید موفق
یعنی: اقدام به خریدن کالایی که از قبل قیمت تمام شده آن بالاتر از قدرت خرید تان بوده. همین تمام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معرفی ابزار مسیر افزایش قدرت خرید؛
1- بخش اول: فروشگاه مارکت پلیس با روش ؛ فروش غیر مستقیم سکویی است 
این سیستم برای ترغیب فروشگاه و مغارداران در حاشه قرارگرفته را به دنیای مجازی است تا بتواند به بیشتر شدن بهره وری ایشان کمک کند.
حتی بودن قرارداد با ما.
2- بخش دوم: دو عدد سامانه جهت تحقُق افـزایش قدرت خرید که شامل
1- بـازار نیـک 2- بـازار نیـک پـلاس. 
این دو سایت بستر بـازار ارز دیجیتال هستند که کاربران خریدار کالا جهت بدست آوردن قدرت خرید بیشتر در این دو سایت مشغول ترید کردن می شوند، سپس سود حاصله
را هزینه خرید کالا می کنید به این ترتیب قیمت تمام شده کالا با انتخاب شما رقم می خورد و با تلاش خودتان می توانید تعیین کنید که پرداختی شما چه مقدار باشد.

توضیحات بیشتر :
چه میزان درصدی از قیمت کالا را با سود ترید، و چه درصدی را با پول خودتان پرداخت می کنید در اختیار شماست.
سقف پیش بینی شده برای هر کاربر سرپرست خانوار؛ 35 میلیون تومان خالص و 42 میلیون تومان ناخالص ماهانه اجازه افزایش قدرت خرید جهت خرید کالا می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یـاوران تخفیف یک بستر نـوپای دانش محور در زمینه خرید و فروش، همیار و مددکار در حوزه اقتصاد مقاومتی جهت کمک و احیای سفره ملت و صنعت تولید کالاهای صنعتی و محصولات خانگی و کشاورزی است. 
آدرس مرکز ارسال کالا و شعبه مرکــزی:
 تهــران -شهــر قُــدس- وظیفه شعبه: نظارت بر ارسال کالا می باشد تـلفن ثابت:46831839-021