سفارش خـرید

این فرم جهت خرید یـاور کارت" برُنزی" به منظور اخذ تخفیف ا+4 خالص در هنگام خرید می باشد
 • درصورت عدم شماره حساب کـد فروشگاه را وارد کنید
 • شماره همراه که قبلاً در وب سایت ما ثبت کرده اید را وارد کنید
 • مثال: خریددستگاه مولینکس /جارو برقی/چـرخ گوشت/خرید بدلیجات/ پکیچ موادغذایی و...
 • توجه: هر هزار واحد معادل یک یاور می باشد
 • ازسیستم/از کاربر دیگر: ثبت نام کامل یا شماره حساب یا آدرس کیف پول فروشنده کارت یا کالا
 • مواردی که سقف خرید شان کمتر از 2/000/000 تومان میباشد

  مثل: دستگاه های برقی داخل آشپزخانه / پوشاک/ تزئینی جات/ پکیج مواد غذایی/ کیف وکفش / لوازم تخریر/ دارو / و غیره...

سفارش خـرید

این فرم جهت خرید یـاور کارت" برُنزی" به منظور اخذ تخفیف ا+4 خالص در هنگام خرید می باشد
 • درصورت عدم شماره حساب کـد فروشگاه را وارد کنید
 • شماره همراه که قبلاً در وب سایت ما ثبت کرده اید را وارد کنید
 • مثال: خریددستگاه مولینکس /جارو برقی/چـرخ گوشت/خرید بدلیجات/ پکیچ موادغذایی و...
 • توجه: هر هزار واحد معادل یک یاور می باشد
 • ازسیستم/از کاربر دیگر: ثبت نام کامل یا شماره حساب یا آدرس کیف پول فروشنده کارت یا کالا
 • مواردی که سقف خرید شان کمتر از 2/000/000 تومان میباشد

  مثل: دستگاه های برقی داخل آشپزخانه / پوشاک/ تزئینی جات/ پکیج مواد غذایی/ کیف وکفش / لوازم تخریر/ دارو / و غیره...

Cart
Your cart is currently empty.