راهنمای بازار “کلان کالا”

با سلام و با عرض خوش آمدید
راهنمایی چگونگی استفاده از ابزار های قرار گرفته در “بازار کلان کالای” برای رونق کسب و کار:

در بازار های “عمومی” تخصصی و کالان کالا ” چندین دکمه در خدمت کاربران است که با استفاده به موقع از آنها کاربران می توانند “خرید  و فروش کالا با کارت را انجام دهند.

نام ابزار به ترتیب اولویت در استفاده :

شرح و راهنمایی استفاده  خدمات و ابزار این کارت در بازار کلان کالا:

 

۱- تب: درخواست تأیید معامله:
درخواست تأیید معامله قبل از انجام ثبت سفارش خرید یا فروش کارت انجام می گیرد و فقط برای یک بار در طول یک خرید یا فروش کالا با کارت “هزینه تأیید” به مدیر حساب خود را پرداخت می نمایید تا کسب اجازه برای انجام معامله با کاربر دیگر را دریافت کنید.
عمل درخواست “تأیید معامله” نشانه بیمه کردن آن آمعامله و همچنین “تأیید کننده” هم موظف به جبران خسارت به طرفین معامله در صورت بروز نفوذ “هکر” یا سارق مجازی می باشد. “روش تأیید معامله”

۲- تب: مشاهده اعلان نرخ تخفیف در بازار؛
با کلیک بر روی این تب (دکمه) جدول اعلان نرخ تخفیف یاور  در چهار شاخص (خرید یا فروش) که در زیر نشان داده می شود.

۱- نرخ واحد تخفیف ۲- تعداد واحد ۳- تعداد کاربر “مشتری” مجاز برای ثبت سفارش “خرید” ۴- تعداد کاربر فروشنده کالا مجاز برای ثبت سفارش”فروش” می باشد.

این جدول در حال اعلان و دعوت به ثبت سفارش به همه می باشد و کاربرانی که مایل به خرید و فروش کالا و یا یاورکارت جهت افزایش قـدرت خرید “هدف مند” یا برای نقد کردن تخفیف خود هستند می توانند اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش دهند البته فرم سفارشها باید بر طبق آمار ارائه شده در جدول اعلام نرخ تخفیف تکمیل گردد.

چگونه اعلان نرخ تخفیف و شرایط زمان بندی آن در یک زمان همه کاربران اعلام می شود؟
با ارسال پیامک به شماره موبایل کاربران اقـدام به اطلاع رسانی می کنیم.

جدول اعلان نرخ تخفیف دارای زمان بندی است :
هر اعلان دارای تاریخ و ساعت انقضاء می باشد و کاربران در تایم اعلام شده فرصت ثبت سفارش را دارند اگر کاربری موفق به ثبت سفارش در این تایم نشد می توانند در وقت و فرصتی دیگر اقدام به ثبت سفارش کند.

در طول روز ۲۴ ساعت اعلان نرخ تخفیف چند بار اتفاق می اُفتد؟
در طول یک روز کامل حداقل ۷ بار احتمال دارد اعلان مجدداً با ارسال پیامک انجام شود.
نتیجه: اعلان دارای زمان بندی است و دارای تکرار در طول یک روز می باشد و اعلام قیمت احتمالاً با نوسان خواهد بود.

۳- تب: سفارش خرید:
در این تب فرمی برای عنوان کردن نیاز های شما جهت تهیه یاور کارت آماده ارسال می باشد که با تکمیل کردن گزینه های داخل آن می توانید اقدام به ارسال سفارش خرید کنید تا در صف خریدان کالا با کارت یا بالعکس قرار  می گیرید.

چگونگی استفاده از این تب :
لازمه استفاده از این ابزار این است که اول پیامک حاوی اطلاع رسانی در مورد اعلان “نرخ تخفیف” را باز کنید و ارقام داخل آن را از بَر شوید تا تکمیل کردن فرم سفارش خرید را به آسانی انجام دهید.
نتیجه: اول کسب اطلاعات بازار از طریق پیامک ارسالی بعد اقـدام به سفارش. همین.

۴- تب: سفارش فروش؛
در این تب فرمی برای عنوان کردن نیاز شما جهت ارائه یا عرضه و فروش “کالا یا یاور کارت” آماده ارسال می باشد که با تکمیل کردن گزینه های داخل آن می توانید اقدام به ارسال سفارش فروش کنید تا در صف فروشندگان کالا با کارت یا بالعکس قرار می گیرید.

چگونگی استفاده از این تب :
لازمه استفاده از این ابزار این است که اول پیامک اعلان نرخ تخفیف یا تب اعلان نرخ تخفیف را باز کنید و ارقام داخل آن را از بَر شوید تا تکمیل کردن فرم سفارش فروش را به آسانی انجام دهید.
نتیجه: اول کسب اطلاعات از طریق مشاهده پیامک ارسالی بعد اقـدام به سفارش فروش.همین .

۵- تب: اعتبار قُلک تخفیف من؛
در این تب کاربر می تواند آنچه که دارایی ایشان محسوب می شود را مشاهِده  می کند.

۱- مقدار یاور خریداری شده ۲- مقدار یاور که به فروش گذاشته است ۳- قدرت خریدی که بدست آورده است را نشان می دهد

۶- تب: ثبت درخواست جُـبران کننده؛ ( قانون تروم ضد تورم) یا ایجاد تورم یکطرفه بروش ادغام دو عُنصر …
ابرار داخل این تب مخصوص زمانی است که قیمت فروش کارت برای خرید کالا کاهش یافته باشد و کاربر با تبدیل کارت به کالا در خرید کالا به مشکل بر نخورد می باشد که می تواند برای افزایش مجدد قدرت خرید زمانی که قیمت کالا در بازار های رایج بسیار بالا رفته باشد نیز از گزینه جـبران کننده استفاده کند تا فوراً دارایی وی تثبیت شود.

چگونگی و محدودیت استفاده: اول مشاوره بعد فعال سازی ؛ استفاده از این راهکار فقط “یک بار” برای کاربر امکان پذیر می باشد.

۷- تب: در صف فروش؛
کاربرانی که فرم سفارش فروش را تکمیل و ارسال نمودند می توانند نتیجه ارسال خود را در این تب مشاهده کنند.

۸- تب: در صف خرید؛
کاربرانی که فرم سفارش خـرید را تکمیل و ارسال نمودند می توانند نتیجه ارسال خود را در این تب مشاهده کنند.

۹- تب: درخواست انتقال:
جهت ارتقاء و انتقال از بازاری به بازار دیگر .
روش استفاده بدین صورت است که جهت فعال سازی انتقال “کیف قُلک تخفیف” خود از بازاری به بازار دیگر فرم داخل این تب را تکمیل و “دستور” فعال سازی را ارسال می کنید
نتیجه: لازمه کار اول مشاوره و سپس اقدام برای ورود به بازار دیگر جهت رونق کار خود.

موفق باشید

Cart
Your cart is currently empty.