راهنمای بازار”عمومی”

با سلام و با عرض خوش آمدید

راهنمایی چگونگی استفاده از ابزار های قرار گرفته در “بازار تخصصی” برای اخذ تخفیف:

در بازار های “عمومی” تخصصی” چندین ابراز در خدمت کاربران است که با استفاده به موقع از آنها کاربران می توانند “خرید کالا با اخذ تخفیف دلخواه” خود را انجام دهند.

نام ابزار به ترتیب اولویت در استفاده :
در ابتدای ورود کاربر بعد ثبت نام اقدام به ثبت هدیه کارت می کند و پس از دریافت “تأیید” هدیه کارت  کاربر در بازار عمومی اقدام به ثبت سفارش “فروش” این کارت می کند تا به منظور اخذ هدیه بصورت نقدی نائل گردد و  برای دریافت نقدی این هدیه به فروشگاهی که موفق به دریافت این کارت شده هدایت می شود و در آنجا کارت خود را نقد می کند.  همین . در صورت رضایت مندی و  تمایُل به همراهی جهت دریافت خدمات بالاتر می تواند به تهیه یاورکات ” بُرنزی یا نقره ای برای ورود به بازار های دیگر” اقدام نموده و به اخذتخفیف چند برابری برای افزایش قدرت خزید خود از خدمت مالی یکپارچه  (یک به چهار خالص) یاوران بهره مند شود.

شرح و راهنمایی استفاده از دیگر خدمات و ابزار یاور کارت”بُرنزی” در این بازار:

۱- تب: مشاهده اعلان نرخ تخفیف در بازار؛
این تب دارای جدول با اعلان چهار شاخص (خرید یا فروش) می باشد.

۱- نرخ واحد تخفیف ۲- تعداد واحد ۳- تعداد کاربر معمولی“مشتری” مجاز برای ثبت سفارش۴- تعداد کاربر فروشنده کالا مجاز برای ثبت سفارش می باشد.

این جدول در حال اعلان و دعوت به ثبت سفارش به همه می باشد و کاربرانی که مایل به خرید و فروش کالا
و یا یاورکارت “نقره ای” جهت افزایش قـدرت خرید یا برای نقد کردن تخفیف خود هستند می توانند اقدام به
ثبت سفارش خرید یا فروش دهند.
البته فرم سفارشها باید بر طبق آمار ارائه شده در جدول اعلام نرخ تخفیف تکمیل گردد.

چگونه اعلان نرخ تخفیف و شرایط زمان بندی آن در یک زمان همه کاربران اعلام می شود؟
با ارسال پیامک به شماره موبایل کاربران اقـدام به اطلاع رسانی می کنیم.

جدول اعلان نرخ تخفیف دارای زمان بندی است :
هر اعلان دارای تاریخ و ساعت انقضاء می باشد و کاربران  در تایم اعلام شده فرصت ثبت سفارش را دارند اگر کاربری موفق به ثبت سفارش در این تایم نشد می توانند در وقت و فرصتی دیگر اقدام به ثبت سفارش کند.

در طول روز ۲۴ ساعت اعلان نرخ تخفیف چند بار اتفاق می اُفتد؟
در طول یک روز کامل حداقل ۷ بار احتمال دارد اعلان مجدداً با ارسال پیامک انجام شود.
نتیجه: اعلان دارای زمان بندی است و دارای تکرار در طول یک روز می باشد و اعلام قیمت احتمالاً با نوسان خواهد بود.

2- تب: درخواست تأیید معامله  قبل از انجام ثبت سفارش خرید کارت می بایست فقط برای یک بار در طول یک خرید کالا با کارت تأییدیه مدیر حساب خود جهت کسب اجازه انجام معامله با کاربر دیگر را دریافت کنید. عمل درخواست “تأیید معامله” نشانه بیمه کردن آن و “تأیید کننده” هم موظف به جبران خسارت به طرفین معامله  در صورت بروز نفوذ “هکر” یا سارق مجازی می باشد. “روش تأیید معامله”

۳- تب: سفارش خرید: در این تب فرمی برای عنوان کردن نیاز های شما جهت تهیه یاور کارت آماده ارسال می باشد که با تکمیل کردن گزینه های داخل آن می توانید اقدام به ارسال سفارش خرید کنید تا در صف خریدان کارت یا کالا قرار گیرید.

۴- تب: سفارش فروش؛ در این تب فرمی برای عنوان کردن نیاز شما جهت ارائه یا عرضه و فروش “کالا یا یاور کارت” آماده ارسال می باشد که با تکمیل کردن گزینه های داخل آن می توانید اقدام به ارسال سفارش فروش کنید تا در صف فروشندگان کارت یا کالا قرار گیرید.

چگونگی استفاده از این تب : لازمه استفاده از این ابزار این است که اول پیامک اعلان نرخ تخفیف یا تب اعلان نرخ تخفیف را باز کنید و ارقام داخل آن را از بَر شوید تا تکمیل کردن فرم سفارش فروش را به آسانی انجام دهید.
نتیجه: اول کسب اطلاعات از طریق مشاهده پیامک ارسالی بعد اقـدام به سفارش فروش.همین .

بیشتر بدانید:

۵- تب: اعتبار قُلک تخفیف من؛
در این تب کاربر می تواند آنچه که دارایی ایشان محسوب می شود را مشاهِده کند.

۱- مقدار یاور خریداری شده ۲- مقدار یاور که به فروش گذاشته است ۳- قدرت خریدی که بدست آورده است را نشان می دهد

۶- تب: ثبت درخواست جُـبران کننده؛ این تب مخصوص زمانی است که قیمت فروش کارت برای خرید کالا کاهش یافته باشد و کاربر با تبدیل کارت به کالا در خرید کالا به مشکل بر نخورد می تواند برای افزایش مجدد قدرت خرید زمانی که قیمت کالا در بازار های رایج بسیار بالا رفته باشد نیز از گزینه جـبران کننده استفاده کند تا فوراً روانه فروشگاه شود.

چگونگی و محدودیت استفاده:  اول مشاوره بعد فعال سازی ؛ استفاده از این راهکار فقط “یک بار” برای کاربر امکان پذیر می باشد.

۷- تب: در صف فروش؛ کاربرانی که فرم سفارش فروش را تکمیل و ارسال نمودند می توانند نتیجه ارسال خود را در این تب مشاهده کنند.

۸- تب: در صف خرید؛ کاربرانی که فرم سفارش خـرید را تکمیل و ارسال نمودند می توانند نتیجه ارسال خود را در این تب مشاهده کنند.

۹- تب: درخواست انتقال: جهت ارتقاء و انتقال از بازاری به بازار دیگر و غیره…
روش استفاده بدین صورت است که جهت فعال سازی انتقال “ یــاور” خود از بازاری به بازار دیگر فرم داخل این تب را تکمیل و “دستور” فعال سازی را ارسال می کنید
نتیجه: لازمه کار اول مشاوره و سپس اقدام برای ورود به بازار دیگر جهت رونق کار خود.

موفق باشید

Cart
Your cart is currently empty.