تحویل اکسپرس

ارسال و تحویل رایگان و با نظم و به موقع خدمات و کالا به همه کاربران در تمامی نقاط کشور یک فرایند در چهارچوب اخلاق مداری تمامی کسب و کارهای متعهد می باشد.
یاوران در نظر دارد تا برای ارزش نهادن به انتخاب مشتری و جهت اعتماد سازی در کاربران سیستم ارسال رایگان به محل را که یکی از مُتداول ترین راه کارهاست ارائه و ساماندهی می کند.
این امکان فقط به درخواست دارنده کارت واحد تخفیف انجام می شود و در صورتی که کاربر مکان خرید خود را دور از شهر خود انتخاب کند و نیاز به این امکان را داشته باشد یاوران به انجام وارائه این خدمت آماده می باشد

گریزی به قوانین در راستای پرداخت وجه…

1- امکان تحویل به نایب کاربر یا همسایه درصورت عدم حضور کاربر متقاضی.
امکان پذیر بودن تحویل به غیر کاربر:
تحویل کالا یا کارت به کسی که کاربر در غیاب خود کار تحویل مرسوله را به او واگذار نموده و در صورتی که نایب کاربر در محل مستقر شده باشد انجام می شود . البته پرداخت وجه توسط نایب منتفی می باشد.

2- پرداخت خسارت در صورت عدم صحیح انجام عملیات ارسال به محل توسط یاوران تخفیف.

3- ارائه مدرک شناسایی کارت ملی جهت تحویل کارت و ارائه فتوکپی شناسنامه و کد ملی خود و وارث کاربر که قبلاً نام وی را اعلام نمودیدو تسلیم این مدارک به مأمور پست.

4- امضاء فرم خرید و تهیه کارت و واحد تخفیف و تسلیم نمودن یک برگ از این فرم به مأمور پست.

5- امکان عدم پرداخت در محل تحویل درصورت عدم حضور کاربر در محل.

6- پرداخت وجه غیر نقدی با استفاده از دستگاه پوز سیار در زمان تحویل توسط کاریر متقاضی به مأمور پست .

توضیح بیشتر:

یاوران در نظر دارد تا برای ارزش نهادن به انتخاب مشتری خود سیستم تحویل کالا و مرسولات خود را به یک خدمات دهنده تحویل کالا که دارای مجوز های لازم و خوش نام واگذار نموده و از امکانات اداره پست جهت ارسال کارت و کالا بهرمند است .

Cart
Your cart is currently empty.