درخواست تایید و اجازه معامله
    این درخواست مستلزم پرداخت هزینه به تأییدکننده می باشد
راهنمایی

 

ــــزیر یک میلیون تومان ــــــــــــــزیرپنج میلیون تومان ـــــــــــــــزیرده میلیون تومان ــــــــــــــــزیر۲۰میلیون تومان ــــــــــــــــزیر۳۰ میلیون تومان ــــ
                                        

بازار بزرگ یـاور

فروشگاه عرضه بدلیجات و ساعت

فروشگاه عرضه مواد خوراکی همیار یاور

فروشگاه عرضه کیف و کفش همیار یاور

کارت تخفیفی (VIP+c ) برنزی

این کارت برای انجام و اخذ تخفیف در هنگام خرید و فروش کالا طراحی شده است.
قابلیت آن شامل:
۱- انتخاب مقدار درصد تخفیف توسط شما.
۲- عدم تاریخ انقضاء ، امکان نگهداری دراز مدت کارت به عنوان پس انداز.
۳- تبدیل به کالا.
۴- تبدیل به پول نقد توسط فروشگاه دار.
۵- قابلیت ارتقاء به سطح بالاتر.
با کسر ۵ % از قدرت خرید برای خرید هر کالا، بدون محدودیت. البته کالاهای قانونی.
۶- ارائه به افراد با تنوع سنی و جنسیت . (به قوانین مراجعه کنید.)
۷- برای خرید کالاهای مورد نیازبا قیمت زیر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.
۸- غیرقابل انتقال به غیر.(کاربر به کاربر)
مگر با اکتساب حق انتقال به غیر و در شرایط استثنایی مثل فوت و یا وجود مشکلات تصادفی غیرقابل پیش بینی.
۹- سطح بُرنزی شامل کارتهایی مثل : جهاز کارت – فناور کارت – ارزاق کارت – دانش کارت – سفر کارت – کارت VIP-C.

کارت تخفیفی شناور نقره ای

این کارت برای انجام و اخذ تخفیف در هنگام خرید کالا طراحی شده است.
قابلیت آن شامل:
۱- انتخاب مقدار درصد تخفیف توسط شما.
۲- عدم تاریخ انقضاء ، امکان نگهداری دراز مدت کارت به عنوان پس انداز.
۳- امکان تبدیل به پول نقد در هر زمان توسط فروشگاه داران و دارنده کارت یا کاربر.
۴- قابلیت ارتقاء به سطح بالاتر یا پایین تر.
با کسر ۵ % از قدرت نهایی خرید
۵- قابل انتقال به غیر( کاربر به کاربر):
با پرداخت حق انتقال به غیر .
در شرایط استثنایی مثل فوت و یا وجود مشکلات تصادفی غیرقابل پیش بینی انتقال رایگان می باشد.
۶- برای خرید کالاهای با قیمت بالای ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ و زیر ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.
برای سفارش خرید حداکثر ۱۱۰ گرم طلا و جواهر.
۷- سطح نُقره ایُ شامل کارتهایی مثل:
جواهر کارت – خودرو کارت – کارت VIP-B – کارت هدیه

کارت تخفیفی شناور طلایی

این کارت برای انجام و اخذ تخفیف در هنگام خرید کالا طراحی شده است. قابلیت این کارت عبارت از:
۱- انتخاب مقدار درصد تخفیف توسط شما جهت اخذ تخفیف شناور.
۲- عدم تاریخ انقضاء ، امکان نگهداری دراز مدت کارت به عنوان پس انداز.
۳- تبدیل به کالا.
۴- تبدیل به پول نقد در هر زمان توسط فروشندگان.
۵- امکان تبدیل به سطح پایین تر.
با کسر ۵ % از قدرت نهایی خرید
۶- غیرقابل انتقال به غیر.(کاربر به کاربر)
مگر با اکتساب حق انتقال به غیر و یا در شرایط استثنایی مثل فوت و احیاناً وجود مشکلات تصادفی غیرقابل پیش بینی.
۷- برای خرید فقط خانه و ماشین آلات صنعتی.
۸-برای کالاهای با قیمت بالای ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان و پایین تر از ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان.
۹- سطح طلایی شامل کارتهایی مثل:
مسکن کارت + صنعت کارت برای خودروی صنایع سنگین و ماشین آلات صنعتی + کارتVIP-A.
کارت طلایی را اکنون ارائه نمی دهیم تا روزی که عملکرد ما در رابطه با دو کارت دیگر مورد وثوق مردم قراربگیرد. و نظرسنجی در این مورد انجام شود.