ثبت درخواست تأیید معامله

درخواست تأیید معامله ( زیر یک میلیون تومان)

قیمت کالاهای زیر یک میلیون تومان
1,500 تومان94,000 تومان

درخواست تأیید معامله ( زیر پنج میلیون تومان)

قیمت کالاهای زیر پنج میلیون تومان
100,000 تومان400,000 تومان

درخواست تأیید معامله ( زیر ده میلیون تومان)

قیمت کالاهای زیر ده میلیون تومان
385,000 تومان650,000 تومان
مشاهده همه

کارت تخفیفی (VIP+c ) برنزی

این کارت برای انجام و اخذ تخفیف در هنگام خرید و فروش کالا طراحی شده است.
قابلیت آن شامل:
۱- انتخاب مقدار درصد تخفیف توسط شما.
۲- عدم تاریخ انقضاء ، امکان نگهداری دراز مدت کارت به عنوان پس انداز.
۳- تبدیل به کالا.
۴- تبدیل به پول نقد توسط فروشگاه دار.
۵- قابلیت ارتقاء به سطح بالاتر.
با کسر ۵ % از قدرت خرید برای خرید هر کالا، بدون محدودیت. البته کالاهای قانونی.
۶- ارائه به افراد با تنوع سنی و جنسیت . (به قوانین مراجعه کنید.)
۷- برای خرید کالاهای مورد نیازبا قیمت زیر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.
۸- غیرقابل انتقال به غیر.(کاربر به کاربر)
مگر با اکتساب حق انتقال به غیر و در شرایط استثنایی مثل فوت و یا وجود مشکلات تصادفی غیرقابل پیش بینی.
۹- سطح بُرنزی شامل کارتهایی مثل : جهاز کارت – فناور کارت – ارزاق کارت – دانش کارت – سفر کارت – کارت VIP-C.

کارت تخفیفی شناور نقره ای

این کارت برای انجام و اخذ تخفیف در هنگام خرید کالا طراحی شده است.
قابلیت آن شامل:
۱- انتخاب مقدار درصد تخفیف توسط شما.
۲- عدم تاریخ انقضاء ، امکان نگهداری دراز مدت کارت به عنوان پس انداز.
۳- امکان تبدیل به پول نقد در هر زمان توسط فروشگاه داران و دارنده کارت یا کاربر.
۴- قابلیت ارتقاء به سطح بالاتر یا پایین تر.
با کسر ۵ % از قدرت نهایی خرید
۵- قابل انتقال به غیر( کاربر به کاربر):
با پرداخت حق انتقال به غیر .
در شرایط استثنایی مثل فوت و یا وجود مشکلات تصادفی غیرقابل پیش بینی انتقال رایگان می باشد.
۶- برای خرید کالاهای با قیمت بالای ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ و زیر ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.
برای سفارش خرید حداکثر ۱۱۰ گرم طلا و جواهر.
۷- سطح نُقره ایُ شامل کارتهایی مثل:
جواهر کارت – خودرو کارت – کارت VIP-B – کارت هدیه

کارت تخفیفی شناور طلایی

این کارت برای انجام و اخذ تخفیف در هنگام خرید کالا طراحی شده است. قابلیت این کارت عبارت از:
۱- انتخاب مقدار درصد تخفیف توسط شما جهت اخذ تخفیف شناور.
۲- عدم تاریخ انقضاء ، امکان نگهداری دراز مدت کارت به عنوان پس انداز.
۳- تبدیل به کالا.
۴- تبدیل به پول نقد در هر زمان توسط فروشندگان.
۵- امکان تبدیل به سطح پایین تر.
با کسر ۵ % از قدرت نهایی خرید
۶- غیرقابل انتقال به غیر.(کاربر به کاربر)
مگر با اکتساب حق انتقال به غیر و یا در شرایط استثنایی مثل فوت و احیاناً وجود مشکلات تصادفی غیرقابل پیش بینی.
۷- برای خرید فقط خانه و ماشین آلات صنعتی.
۸-برای کالاهای با قیمت بالای ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان و پایین تر از ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان.
۹- سطح طلایی شامل کارتهایی مثل:
مسکن کارت + صنعت کارت برای خودروی صنایع سنگین و ماشین آلات صنعتی + کارتVIP-A.
کارت طلایی را اکنون ارائه نمی دهیم تا روزی که عملکرد ما در رابطه با دو کارت دیگر مورد وثوق مردم قراربگیرد. و نظرسنجی در این مورد انجام شود.